Nové vzory a vychytávky

Naopak je třeba si uvědomit, že staří mistři měli naučené postupy a vycházeli zejména z běžně potřebných činností tehdejšího života. Jejich hlavní náplní byla podkovy, zemědělské nářadí, nástroje pro různá řemesla, pomůcky do domácnosti, jejich opravy, ostření a podobně. Specializované odvětví uměleckého zpracování železa vznikalo ve větší míře až mnohem později a dalo vzniknout mnoha podoborům. Ať to byli zbrojíři, pasíři, zámečníci, nebo jiné specializace.

Po převratu

Po převratu se u nás rychle rozběhla drobná řemeslná výroba právě v jednotlivých podoborech, specializovaných na jednotlivé části trhu. Tak se i část uměleckých zpracovatelů železa začala věnovat právě kovaným plotům. Specializace vždy vede ke zdokonalení daného oboru a snížení výrobních nákladů. Proto jsou výrobky těchto řemeslníků a firem, které se tímto segmentem trhu zabývají nejen kvalitní, cenově dostupné, ale vysoce ceněné i co se týká kreativity a pestrosti provedení.