Nejdůležitější součástí aktivní komunikace je zpětná vazba

Každá profese si žádá své a zejména v oblasti personalistiky nebo managementu je vyžadována maximální aktivita při sběru informací z druhé strany. Pomocí reakcí potom taková komunikace vede ke zdárnému cíli a spokojenému souladu mezi dvěma stranami. Poslouchat a reagovat je naprostým základem přirozené komunikace. Přesto však málokdo pokaždé ví, jakým způsobem je třeba působit, aby si diskutující porozuměli. Připravili jsme pro vás virtuální kurz, který vám umožní pochopit a vypozorovat základy úspěšného dialogu.

Naslouchat protistraně?

Chcete-li efektivně komunikovat, musíte se naučit především druhému naslouchat a vnímat co se vám druhá strana snaží říci. Informace plynoucí při sdělení od jednoho člověka k druhému, mohou být podávány vyčerpávajícím způsobem, nebo pouze okrajově. Zpětná vazba v dialogu nás ujistí o tom, že druhá strana obsahu našich slov porozuměla. Náš virtuální kurz je připraven tak, aby Vám poskytl možnost vizuálně vnímat výukové metody. Ovládnutí těchto technik mohou využít v běžné praxi jak vedoucí pracovníci, tak personalisté, stejně tak i střední a vyšší management.