Bezpečnost především

Schodiště jsou místa častých úrazů, většinou se jedná o vyvrknutí nebo zlomeninu dolní končetiny způsobenou pádem. V horším případě může pád způsobit úraz hlavy, otřes mozku, pohmoždění trupu či horních končetin. Nic z toho není jistě příjemné, měli bychom se pohybovat opatrně, využívat oporu zábradlí a nepřeceňovat svoje síly, únava může snadno způsobit klopýtnutí a pád.
 

Únikové cesty

 
Všechny veřejné budovy a instituce, které denně navštěvuje mnoho lidí, musí mít únikové schodiště, či jinak zabezpečenu možnost rychlého a bezpečného opuštění objektu. Pro rychlou orientaci jsou v prostorách těchto budov rozmístěny směrové značky, kde se tato úniková cesta nachází. Při akutní, život ohrožující situaci, např. při požáru, nás směrové značky spolehlivě navedou k nejbližšímu únikovému východu.